KURUMSAL

Türk-İngiliz ortak yatırımı olan Royal İlaç; Bilimsel yaklaşım, iyi eğitilmiş uzman personel ve son teknolojik ekipman; kombinasyonu ile know–how sistemi kullanılarak, yüksek kalitede hayvan beslenme, sağlığı ve gıda güvenliği ürünleri üretmek amacı ile 2002 yılında kurulmuştur.

Etik Değerlerimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum consectetur sit ullam perspiciatis, deserunt.

Sektördeki Öncülüğümüz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum consectetur sit ullam perspiciatis, deserunt.

Sertifikalarımız

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum consectetur sit ullam perspiciatis, deserunt.

İhracat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum consectetur sit ullam perspiciatis, deserunt.

ÜRETİM

Royal İlaç Türkiyenin en prestijli organize sanayi bölgelerinden Kayseri Organize sanayi bölgesinde faliyet göstermektedir. Fabrika alanı sadece hayvan beslenme ve sağlığı ürünleri üretimine ayrılmıştır. Başka hiçbir amaç için kullanılmamaktadır.

Üretim Birimleri

 •  2 kg Yalama blokları üretim hattı
 •  3 ve 5 kg Yalama blokları üretim hattı
 •  10 kg Yalama blokları üretim hattı
 •  20 kg Yalama blokları üretim hattı
 •  Yalama kovaları üretim hattı
 •  Yem katkıları ve premiks üretim hattı
 •  Buzağı pastaları üretim hattı
 •  Dezenfktanlar üretim hattı
 •  Asit alkali üretim tesisi
 •  İşlevsel beslenme ürünleri üretim hattı
 •  Sıvı ürünler üretim hattı

Bilim ve Teknoloji

“Bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması” teknoloji olarak tanımlanır. Royal İlaç olarak Bilim ve Teknolojiden anladığımız; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilimsel bilgi ve becerilerin tümüdür.

Teknolojik yenilik yapmayı ise, “üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri” olarak algılamaktayız. Kurumsallaşmayı başarmış birçok şirket için; ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içermektedir. Özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.

Hayvan sağlığı ve beslenme ürünleri üreten firmamız için bilim ve teknoloji arasında ki ilişki daha bir önemli olmaktadır. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.

Royal İlaç olarak şirketimiz; uzman ve alanında deneyimli kadrosuyla yaptığı bilimsel çalışmalarla teknoloji geliştirmektedir. Herhangi bir batılı ülkeden satın alınan son teknolojik ekipmanın teknolojiyi sadece geçici bir süre kullanmak olduğuna inanmaktayız. Esas olanın batılı şirketlere kendi bulguları ışığında; makine, ekipman siparişi yaptırtabilmektir.

Laboratuvar

Eski bir Çin atasözü laboratuarın önemini şöyle belirtir: ’Duydum ve unuttum, gördüm ve hatırladım, yaptım ve anladım.’

 • Laboratuar bizim için:
 •  Üretimimizin kalitesini kontrol eder
 •  Üretimimizin prosesinin önemli bir parçasıdır
 •  Yüksek kalitede üretim için ön koşuldur.
 •  iyi üretim uygulamaları ve kritik kontrol noktalarının denetiminin ne ölçüde başarılı olduğunu belirleyen faktördür.
 • Laboratuarımızda hammaddelerden ve mamul maddelerden örnekleme uygulamaları aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır:
 • Homojen: Özellikle toz hammaddelerden ve toz yem katkıları gibi mamul maddelerden numune alma metodu olarak kullanmaktayız.
 • Kararlı: Rutin olarak istikrarlı bir şekilde sürekli hammadde ve mamul maddelerden numune alma yöntemimizdir.
 • Temsili: özellikle yalama taşlarında uyguladığımız bir metottur. Örneğin 1000 adet taş içerisinden herhangi 3 adet test için numune blok seçmek gibi.
 • Kullandığımız ekipmanlar
 •  FTIR SPEKTROMETRE (MİNERAL ANALİZİ)
 •  PH metre
 •  REFRAKTOMETRE (Brix ölçümü)
 •  Micro-Vickers (bloklarda sertlik ölçme aleti)
 •  Darbe Dayanımı Test Cihazı (bloklarda)
 •  Diğer standart Kimya laboratuarı ekipmanları
 • Laboratuarımızda testlerimizi aşağıdaki düzen içerisinde yapmaktayız:
 •  Tekrar edilebilirlik
 •  Çoğaltılabilirlik
 •  Doğruluk
 •  Kesinlik
Laboratuarımızda uyguladığımız işlem prosedürleri aşağıdaki gibidir:
 •  Seçicilik
 •  Doğrusal Aralık
 •  Doğruluk
 •  Tayin Limiti
 •  Teşhis Limiti
 •  Stabilite
 •  Kesinlik

Kalite

» YETERLİ ÇALIŞMA ALANI
Üretilen, ürünlerin ve bu ürünlere ait hammaddelerin bir birine karışmaması için yeteri genişlikte ayrı ayrı bölümlerin ayrılması. Üretim yeri, ürün ve hammadde için depolama alanı, test için ayrılan ürünlere özgü alan, reddedilen hammaddelere ayrılan alan olarak ayrılmıştır. Royal İlaç Türkiyenin en prestijli organize sanayi bölgelerinden Kayseri Organize sanayi bölgesinde faliyet göstermektedir.

» FABRİKADA HIFZISIHHA ÖNLEMLERİ (SANİTASYON TEDBİRLERİ)
Fabrika alanı sadece hayvan beslenme ve sağlığı ürünleri üretimine ayrılmıştır. Başka hiçbir amaç için kullanılmamaktadır. Temizliğin sürekliliği rutin yapılan çalışmalarla sağlanmaktadır. Yerler, duvarlar toz çöp, herhangi atık yönünden sürekli kontrol edilmekle beraber her cumartesi günü genel temizlik, sanitasyon ve bakım için ayrılmaktadır.

» EKİPMANLAR:
Tüm ekipmanlar hayvan sağlığı ve beslenme ürünleri üretimine uygun şekilde dizayn edilip ürettirilmiştir. Üretim hattındaki tüm malzemeler kimyasal, fiziksel ve fiziko-kimyasal kontaminasyona engel olacak şekilde paslanmaz krom malzemeden üretilmiştir.

» HAM MADDELER
Fabrikaya gelen tüm hammaddeler;
1) Gerekli sevk evrakları ve sevk numaraları kontrol edildikten ve dış görünüş muayenesi yapıldıktan sonra fabrikaya kabulü yapılmaktadır. (nakliye esnasındaki olası deformasyonlar kontrol edilmektedir)
2) Hammaddenin özelliğine uygun sıcaklıkta ve nemde depolanması yapılmaktadır.
3) Sistematik olarak kalite kontrol personeli tarafından numuneler alınıp standartlara uyumu bakımından kontrolleri yapılmaktadır.

» ÜRETİM SÜRECİ VE KOTROL
Tüm üretim süreci yetkili teknik eleman denetiminde yapılmaktadır. Tüm kaplar konteynerler ve mekanik üretim ekipmanları üretilen ürünün özelliği yönünden kontrol edilip etiketlenmektedir. Ve parti numarası verilmektedir. Üretimimizde kontinyus (arkası kesilmeyen) kullanılmamaktadır.

» KALİTE KONTROL SİSTEMİ
Uzman konusunda eğitimli kalite kontrol personelimiz hammaddeleri, yarı mamül ve bitmiş ürünleri kontrol etmektedirler. Kalite kontrol laboratuarımız aşağıdaki belirtilen başlıca görevleri sistematik bir biçimde yapmaktadır.

1) Yapılan her testin ve analizin raporunu ayrıntıları ile yazılması.
2) kabul veya ret edilen her bir ürün için aşağıdaki raporlar düzenlenmektedir.
a) hammaddenin her bir partisini
b) yarı bitmiş halini
c) paketleme ve etiketleme materyallerini
d) sağlıklı bir şekilde üretilmiş her ürünün parti numarasını.
3) her bir parti hammadde, yarı mamul madde ve son üründen bir adet ileride geri dönüş değerlendirmesi ve kontrolü için saklanır.
4) Hammadde ve mamul maddelerin istikrarı değerlendirilir.
5) Geri dönen ürünler gerekli kontrolleri yapıldıktan ve sebepleri raporlandıktan sonra hayvan sağlığına zararlı olmayanlar gözetim altında belirli çiftliklerde hayvan tüketimine bırakılır.

» KALİTE GÜVENCESİ :
Sürekli olarak uluslar arası kalite standartlarına uygun üretim yapmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Tarım bakanlığı gerekli sağlık ve teknik şartları sağladığımız hususunu denetlemektedir. Tarım bakanlığı Ara sıra rasgele numuneler alıp referans laboratuarlarında test etmektedir.

Kendi kalite kontrol departmanımız gelen hammaddelerden, yarı mamul ve mamul maddelere kadar her bir ürünün her aşamasında; analitik testlerini ve muayenelerini yapabilecek yetkinliğe sahiptir. Üretim sürecinde, üretimin her aşamasında üretimi durdurup gerekli kontrolleri yapabilecek yetkilerle donatılmışlardır.

- FTIR SPEKTROMETRE (MİNERAL ANALİZİ)
- PH metre
- REFRAKTOMETRE (Brix ölçümü)
- Micro-Vickers (bloklarda sertlik ölçme aleti)
- Darbe Dayanımı Test Cihazı (bloklarda)
- Diğer standart Kimya laboratuarı ekipmanları

Kalite kontrol departmanımız yüksek kalitede ürünlerin üretiminin denetimi için aşağıdaki testleri düzenli olarak yapmaktadır.
Kimyasal testler:
Rutubet tayini:
Ham kül tayini:

» BİTMİŞ ÜRÜNÜN KALİTE KONTROLÜ
bitmiş ürünlere aşağıdaki testler uygulanır.
- Fiziksel testler: özellikle yalama bloklarında ve yalama kovalarında sertlik dayanıklılık sağlamlık testleri: Micro-Vickers sertlik testleri, aşınma ve darbe dayanımı ve kopma mukavemeti.
- kimyasal testler: İçerik analizi yapılır Mineral vitamin ve taşıyıcı madde içeriği.
- Hayvan deneyleri: Bitmiş ürünler hayvanlara verilerek gözlemlenir.
- Parti numaraları ambalaj etiket ve dış görünüş kontrol

BİZDEN HABERLER

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

Royal ilaç ürünlerini kullananlar yayınlanması gereken çok sayıda mesaj olduğunu tahmin edeceklerdir.
Size bir kaç tane seçmek istedik.

Gecen ay yalama mentollü ürününüzü aldım inekte süt oranı artı cok begendim sizlere cok tesekkür ediyorum yanlız bulundugumuz bölgede cok palıyo satıyorlar bu konuda yardıcı olmanızı istiyorum.

Ramazan Türksoy
Görüş Bildirilen Ürün Adı : Yalama Tuzu

35 adet sağmal ineğim var. Vitamolix kullanmaktaydım çok faydasını gördüm. Bunu şu şekilde anladım, bir defasında tedarikçim Vitamolixi bana zamanında teslim edemedi ve 10 gün boyunca hayvanlarım Vitamolix veremedim. Hayvanlarımın süt veriminde çok ciddi düşüş oldu. Çok faydalı bir ürün. Özellikle sağmal inekleri olanlara tavsiye ederim.

Nazmi Dönmez
Görüş Bildirilen Ürün Adı : Vitamolix

Royal ilaç ülkemizde ve Dünya'da yalama bloğunda kendini kanıtlamıştı, Vitamolix ürünün ortaya cıkmasıyla görmüş olduk ki; basarılı bir alt yapı,işini seven calışan kadrosu ile dışarıdan ülkemize ürün getirmekten ise; bizim ülkemizden 45 ülkeye ürün pazarlanması ve Türkiye'nin tanıtılması gurur verici, basarılarınızın devamını dileriz...

Levent Ekinci
Görüş Bildirilen Ürün Adı : Vitamolix